Nasza firma realizuje również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych pod nadzorem i przy udziale renomowanej kancelarii prawnej.

W sytuacji gdy:

  • zdarzyła się szkoda w mieniu, wypadek komunikacyjny a ubezpieczyciel nie wypłacił należnego odszkodowania rekompensującego w pełni szkodę bądź uchyla się od odpowiedzialności,
  • potrzebujesz pomocy prawnej dla siebie , rodziny bądź własnej firmy:

prosimy o przesłanie krótkiej informacji o charakterze sprawy i jakiej pomocy Państwo oczekują na nasz adres email. Prosimy o podanie w treści telefonu kontaktowego.

Po otrzymaniu powyższego skontaktujemy się z Państwem w celu przesłania właściwej ankiety bądź umówienie spotkania. Prowadzimy sprawy w których roszczenia nie uległy przedawnieniu - w przypadku wypadku komunikacyjnego okres ten wynosi 10 lat.

Wyliczenie składki Kontakt