Oferta Ubezpieczenia Domu, Mieszkania
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

 • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności

 • Ubezpieczenie wandalizmu

 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Program Ubezpieczeń Pracowniczych BENEFIT COMPLEXWyliczenie składki Kontakt Ogólne warunki ubezpieczeniaAtuty naszej oferty:

 • oferta skierowana do szerokiego grona odbiorców,
 • zoptymalizowany i szeroki zakres ubezpieczeń,
 • elastyczne kryteria przystąpienia do ubezpieczenia,
 • niska składka minimalna (200 zł),
 • możliwość opłaty składki w ratach (maksymalnie 4 raty),
 • niska cena za poszczególne rodzaje ubezpieczeń,
 • prosta forma zawarcia ubezpieczenia,
 • uprawnia do skorzystania z dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez InterRisk S.A.  Vienna Insurance Group do 20 %.