Oferta Ubezpieczenia Domu, Mieszkania
 • Ubezpieczenie "Moja rodzina"

 • Ubezpieczenie NNW

 • Ubezpieczenie "Ochrona rodziny"

 • Pakiet ubezpieczeń osobowych

 • Ubezpieczenie NNW Amulet

 • Ubezpieczenie NNW z progresywnym systemem wypłaty świadczeń PROGRESJA Z PREMIĄ GWARANTOWANĄWyliczenie składki Kontakt Ogólne warunki ubezpieczeniaAtuty naszej oferty:

 • 24 godzinna ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych - na całym świecie,
 • gwarantowane świadczenie za trwałą utratę zdrowia - wypłata świadczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • dodatkowe środki finansowe na opiekę medyczną i koszty leczenia w przypadku: choroby lub nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowania poważnego zachorowania, operacji, pobytu w szpitalu,
 • dzięki pakietowi assistance zawartemu w ubezpieczeniu, w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku zapewnimy Ci realną i natychmiastową pomoc,
 • atrakcyjna, nie ulegająca podwyższeniu wraz z wiekiem wysokość składki,
 • możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia w każdym czasie.